Vietnes lietošanas noteikumi.

Vietne www.lilaste.com (turpmāk tekstā Vietne) pieder uzņēmumam SIA Lilaste.com (juridiskā adrese: “Upmaļi” Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160, Latvija). Vietne ir paredzēta, lai sniegtu lietotājiem detalizētāku informāciju par Lilaste.com atpūtas kompleksu un tajā piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī iespēju iegādāties kompleksa piedāvātos pakalpojumus tiešsaistē.

SIA Lilaste.com patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas Vietnes lietošanas noteikumos. Izmantojot Vietni, lietotājs piekrīt ievērot lietošanas noteikumus pat pēc jebkādu izmaiņu veikšanas. SIA Lilaste.com nav atbildīgs par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies kādai no iesaistītajām pusēm, izmantojot Vietnē pieejamo vai nepieejamo informāciju, neatkarīgi no tā, vai tā ir pilnībā vai daļēji pareiza. SIA Lilaste.com negarantē Vietnē esošās informācijas atbilstību. Lai uzzinātu jaunāko informāciju, sazinieties ar SIA Lilaste.com.

Informācija par produktiem/pakalpojumiem, kā arī visi Vietnē ievietotie attēli ir paredzēti tikai ilustratīviem nolūkiem. Attēlotie produkti/pakalpojumi un iepakojumi var atšķirties no faktiskajiem produktiem. Visa Vietnē pieejamā informācija pieder SIA Lilaste.com un to nevar izmantot komerciāliem nolūkiem bez uzņēmuma rakstiskas piekrišanas. Izmantojot Vietnes saturu nekomerciāliem nolūkiem, lūdzam sazināties ar vietni www.lilaste.com vai SIA “Lilaste.com”. SIA Lilaste.com nav atbildīgs par Vietnē ievietoto saišu saturu, kas ved uz citām interneta vietnēm. SIA Lilaste.com saņemtos un Vietnē apstrādātos datus var brīvi izmantot neierobežotu laiku.

SIA Lilaste.com ir atļauts izmantot informāciju par Vietnes lietotāju šādiem mērķiem:
informēt lietotāju par rezervācijas statusu;
sniegt lietotāja pieprasīto informāciju no SIA Lilaste.com;
sazināties ar Vietnes lietotāju, izmantojot norādītos kontaktus;
nodrošināt, lai Vietnes saturs lietotājiem tiktu piegādāts pēc iespējas pareizi un ērtāk.

Uzņēmumam ir atļauts vākt informāciju, kas saņemta no Vietnes lietotāja, aizpildot tiešsaistes elektronisko veidlapu, kas paredzēta lietotāju jautājumiem un pakalpojumu rezervēšanai. Jebkura veida saziņa starp lietotājiem un SIA Lilaste.com, tai skaitā sarakste pa e-pastu, var tikt izmantota uzņēmējdarbības nolūkos, ievērojot konfidencialitātes prasības.

SIA Lilaste.com ir atļauts iekšēji konfidenciāli izpaust lietotāju personisko informāciju un izmantot to iekšējiem administratīvajiem un citiem uzņēmējdarbības mērķiem. SIA Lilaste.com ir atļauts izpaust lietotāju sniegto personisko informāciju trešajām personām, ja:
tas nepieciešams uzņēmējdarbības nolūkos (starp SIA Lilaste.com un trešo personu), un šāda informācijas izpaušana tiek veikta pēc trešās personas pieprasījuma un ir nepieciešama darījuma noslēgšanai;
komercdarījumā starp SIA Lilaste.com un trešo personu personas dati ir daļa no darījuma satura;
SIA Lilaste.com ir pienākums izpaust personas datus, lai izpildītu juridisku pienākumu, veiktu piegādi vai izpildītu cita veida līgumu;
informācija ir nepieciešama trešās puses pakalpojumu sniedzējam, lai uzlabotu SIA Lilaste.com piedāvātos pakalpojumus, nodrošinātu pareizu maksājumu apstrādi un pārbaudītu ar tiem saistīto nepieciešamo informāciju.

Piekļuve informācijai par Vietnes lietotājiem tiek nodrošināta tikai trešajām personām, kas nepieciešamas konkrēta pakalpojuma sniegšanai. SIA Lilaste.com sadarbojas ar trešajām personām, noslēdzot līgumu par datu izmantošanas nosacījumiem un mērķiem.

Jebkuri strīdi saistībā ar Vietnes lietošanas noteikumiem ir jārisina savstarpēju sarunu ceļā. Ja pusēm sarunu laikā neizdodas panākt vienošanos, strīds tiek risināts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Par sīkdatnēm.

Lai atšķirtu lietotājus, vietne izmanto sīkfailus. Tas palīdz nodrošināt veiksmīgu lietotāja pieredzi Vietnē un ļauj mums to uzlabot. Apmeklējot Vietni, automātiski tiek apkopota šāda informācija par lietotāju: interneta protokola (IP) adrese; pārlūkprogrammas veids un versija; Operētājsistēma; apmeklējuma laiks un datums un tās laikā veiktās darbības. Piekļuve Vietnes saturam var tikt bloķēta jebkurai personai, kura pārkāpj šos lietošanas noteikumus.

Vietnē www.lilaste.com tiek izmantotas sīkdatnes. To lietošanas nosacījumi atbilst Latvijas Republikā spēkā esošajiem noteikumiem. Sīkdatne tiek saglabāta lietotāja datorā un palīdz padarīt mājas lapas www.lilaste.com lietošanu ērtāku. Sīkdatnes ļauj mums izsekot Vietnes lietotāju darbībām un uzlabot jūsu apmeklējuma kvalitāti. Jūs varat atspējot sīkdatņu izmantošanu savā pārlūkprogrammā; tomēr tas var ietekmēt normālu interneta veikala darbību.

Izmantojot vietni www.lilaste.com, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Vairāk par sīkfailiem skatiet Privātuma politikas lapā.

Par Privātuma politiku.

Privātuma politika attiecas uz visiem uzņēmuma rīcībā esošajiem personas datiem, t.i. jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu personu. Personiskā informācija var ietvert informāciju no potenciālajiem, esošajiem un bijušajiem darbiniekiem, piegādātājiem, klientiem un partneriem. Visizplatītākie personas dati ir: vārds, uzvārds, personas kods (ja nepieciešams līguma noformēšanai), adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, informācija par maksājumiem un informācija par saņemtajiem pakalpojumiem un precēm, kā arī cita informācija, kas saistīta ar indivīds.

Privātuma politika tiek izmantota, lai nodrošinātu fizisko personu – potenciālo, esošo un bijušo klientu, darbinieku, piegādātāju – konfidencialitāti un personas datu aizsardzību; SIA Lilaste.com teritorijas un telpu apmeklētājiem (videonovērošana); uzņēmuma pārvaldīto vietņu un sociālo tīklu apmeklētāji.

Plašāku informāciju par Privātuma politiku skatiet Privātuma politikas lapā.

Kā mēs iegūstam personas datus?

Mēs varam iegūt personas datus vienā no šiem veidiem:
slēdzot savstarpēju līgumu;
slēdzot līgumu ar trešo personu un tā norādīja šo personu kā kontaktpersonu;
kad persona iesniedz pieteikumu, sūta e-pastu vai zvana;
personai veicot pirkumu/rezervāciju interneta vietnē www.lilaste.com;
kad persona apmeklē vietni www.lilaste.com (izmantojot sīkdatnes);
atsevišķos gadījumos no trešo personu pārvaldītajām datu bāzēm, piemēram, pārbaudot personas tiesības pārstāvēt komercsabiedrību (firmas.lv datu bāzes u.c.).

Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana.

Mūsu mārketinga nolūkos mēs varam nosūtīt komerciālus paziņojumus saviem apmeklētājiem un lietotājiem, nodrošināt dalību mūsu izlozēs un publicēt saturu no mūsu publiskajiem pasākumiem. Šim nolūkam mēs varam pieprasīt vismaz šādus personas datus: klienta un/vai sadarbības partnera vai kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese.

Mūsu klientiem ir tiesības atteikties no mūsu mārketinga paziņojumu saņemšanas. Viņi to var izdarīt, atbildot uz paziņojumu vai informējot uzņēmuma darbinieku, kurš sazinājās ar klientu. Jāņem vērā, ka pat tad, ja klients atsakās no mārketinga komunikāciju saņemšanas, viņš tik un tā var saņemt administratīvo informāciju, piemēram, paziņojumus par neapmaksātiem rēķiniem, informāciju par izmaiņām sadarbības līgumā, informāciju par izmaiņām normatīvajos aktos, kas regulē sadarbības līguma saistību izpildi, informācija par līguma pārkāpšanu vai izbeigšanu.

Datu aizsardzība.

Personas dati, kas kļūst pieejami uzņēmumam, tiek apstrādāti drošā veidā. Mēs esam apņēmušies nodrošināt, lai visas IKT un IT sistēmas, kas izveidotas un integrētas darba procesos, nodrošinātu privātumu. Piekļuve personas datiem tiek nodrošināta tikai personām, kurām dati ir nepieciešami darba pienākumu veikšanai. Darbinieki, kas apstrādā personas datus uzņēmumā, ir apmācīti un tiem ir pienākums ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kā arī uzņēmuma iekšējos noteikumus.

Personas dati netiek apstrādāti ilgāk kā nepieciešams. Mēs neuzglabāsim personas datus ārpus mērķa, kādam tie tika vākti. Tas nozīmē, ka dati tiks iznīcināti vai izņemti no mūsu sistēmām, kad tie vairs nebūs nepieciešami saistību izpildei.

Mēs veicam atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas informācijas apstrāde un uzglabāšana ir balstīta uz:
vismaz tik ilgi, kamēr informācija tiek izmantota, lai apmeklētājam sniegtu pakalpojumu;
saskaņā ar likumu, līguma noteikumiem vai mūsu juridiskajām saistībām;
tikai laiks, kas nepieciešams datu vākšanas mērķa sasniegšanai; vai ilgāk, ja to nosaka līgums, likums, statistikas nolūkos vai saskaņā ar obligātajām uzņēmuma interešu garantijām.

Personas dati netiek nodoti tālākai apstrādei ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas. Mēs neizmantojam personas datus automatizētai lēmumu pieņemšanai. Mēs neizpaužam trešajām personām mūsu rīcībā esošos personas datus vai informāciju, kas iegūta pakalpojuma sniegšanas vai līguma izpildes laikā, izņemot: ārējos normatīvajos aktos noteiktās personas pēc to pamatota pieprasījuma; ārējos normatīvajos aktos noteiktajā veidā un apmērā; ārējos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos SIA Lilaste.com likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citā valsts iestādē pret personu, kura ir aizskārusi sabiedrības likumīgās intereses.

Klienta tiesības.

Klientiem ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem mūsu rīcībā esošajiem personas datiem, taču pirms šādas informācijas sniegšanas mums ir jāpārbauda personas, kas pieprasa šādu piekļuvi, identitāti. Klientiem ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, atsaukt piekrišanu un pieprasīt savu personas datu dzēšanu vai labošanu.

Ja klients vēlas pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, dzēst vai labot tos vai iebilst pret to apstrādi, viņam jāsazinās ar mūsu datu aizsardzības inspektoru (skatiet lapu Sazinieties ar mums) vai jāpieprasa informācija par saglabātajiem datiem, izmantojot Privātumu politikas lapu.

Klientiem ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādē par personas datu apstrādi vai uzglabāšanu.

Ja klients pieprasa personas datu dzēšanu, viņš apliecina, ka neizmantos uzņēmuma sniegtos pakalpojumus un ka personas informācija tiks turpināta glabāt uzņēmuma lietvedībā un arhīvā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un termiņiem. Uzņēmums šo informāciju neizmantos komerciāliem nolūkiem. Neatkarīgi no datu dzēšanas pieprasījuma uzņēmums patur tiesības uzglabāt personas datus vai obligātu to daļu saskaņā ar uzņēmuma leģitīmajām interesēm un piemērojamiem tiesību aktiem. Informācijas pieprasījumi tiek apstrādāti viena mēneša laikā no to saņemšanas un apstiprināšanas dienas.

Lietotāja piekrišana.

Sniedzot uzņēmumam personisko informāciju, lietotājs piekrīt šajā vietnē izklāstītajiem Noteikumiem un nosacījumiem un Privātuma politikai.

Kontakti:

Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums, sūtot e-pastu uz info@lilaste.com vai zvaniet mums personīgi uz kontaktformā norādīto numuru.